Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors

Embed Code:

Theme Styles: more config options
Dot Coordinates effective date*** address geohash
451341 37.788121,-122.395432 5/28/07 1ST ST 9q8yyz47g8r4
451343 37.787013,-122.398487 5/28/07 2ND ST 9q8yyybjk9c0
451345 37.785446,-122.400961 5/28/07 3RD ST 9q8yywwk4vsm
451347 37.730857,-122.392166 5/28/07 3RD ST 9q8ywuswpvd2
451349 37.783589,-122.403052 5/28/07 4TH ST 9q8yywkc65mp
451351 37.782143,-122.405669 5/28/07 5TH ST 9q8yyw4bvjvv
451353 37.778528,-122.405587 5/28/07 6TH ST 9q8yyt6gzh4c
451355 37.775330,-122.406038 5/28/07 7TH ST 9q8yysf9hxfs
451357 37.774404,-122.409270 5/28/07 8TH ST 9q8yys87c728
451359 37.773567,-122.411330 5/28/07 9TH ST 9q8yykqycr28
451361 37.772096,-122.411865 5/28/07 10TH ST 9q8yyknqkv1c
451363 37.772428,-122.414689 5/28/07 11TH ST 9q8yykk274bj
451365 37.771749,-122.416888 5/28/07 12TH ST 9q8yyk4sru27
451367 37.769698,-122.415795 5/28/07 13TH ST 9q8yy7g83np2
451369 37.768218,-122.421020 5/28/07 14TH ST 9q8yy5rxz6pk
451371 37.768218,-122.421020 5/28/07 14TH ST 9q8yy5rxz6pk
451373 37.767536,-122.432282 5/28/07 14TH ST 9q8yvgrec4cz
451375 37.767536,-122.432282 5/28/07 14TH ST 9q8yvgrec4cz
451377 37.766855,-122.411370 5/28/07 15TH ST 9q8yy7nzbk4c
451379 37.765877,-122.433240 5/28/07 15TH ST 9q8yvgnf4txr
451381 37.766414,-122.397367 5/28/07 16TH ST 9q8yyg0vq9u6
451383 37.764998,-122.399165 5/28/07 17TH ST 9q8yydzth9ze
451385 37.764486,-122.407495 5/28/07 17TH ST 9q8yydcd4dkm
451387 37.764486,-122.407495 5/28/07 17TH ST 9q8yydcd4dkm
451389 37.762580,-122.396527 5/28/07 18TH ST 9q8yyf3wfpns
451391 37.762580,-122.396527 5/28/07 18TH ST 9q8yyf3wfpns
451393 37.762580,-122.396527 5/28/07 18TH ST 9q8yyf3wfpns
451395 37.762580,-122.396527 5/28/07 18TH ST 9q8yyf3wfpns
451397 37.762038,-122.416110 5/28/07 18TH ST 9q8yy677cfh6
451399 37.762038,-122.416110 5/28/07 18TH ST 9q8yy677cfh6
451401 37.761274,-122.396889 5/28/07 19TH ST 9q8yyf1r3g8t
451403 37.761274,-122.396889 5/28/07 19TH ST 9q8yyf1r3g8t
451405 37.760398,-122.416488 5/28/07 19TH ST 9q8yy654306e
451407 37.760398,-122.416488 5/28/07 19TH ST 9q8yy654306e
451409 37.760148,-122.394354 5/28/07 20TH ST 9q8yyf50ucfb
451411 37.760148,-122.394354 5/28/07 20TH ST 9q8yyf50ucfb
451413 37.758801,-122.416336 5/28/07 20TH ST 9q8yy3g0uwev
451415 37.757169,-122.416729 5/28/07 21ST ST 9q8yy36z7qqy
451417 37.757659,-122.393120 5/28/07 22ND ST 9q8yycs439g1
451419 37.757659,-122.393120 5/28/07 22ND ST 9q8yycs439g1
451421 37.755668,-122.414942 5/28/07 22ND ST 9q8yy3hntnek
451423 37.755668,-122.414942 5/28/07 22ND ST 9q8yy3hntnek
451425 37.755114,-122.392893 5/28/07 23RD ST 9q8yych5qzk7
451427 37.754089,-122.414471 5/28/07 23RD ST 9q8yy2ut8069
451429 37.754089,-122.414471 5/28/07 23RD ST 9q8yy2ut8069
451431 37.754015,-122.389863 5/28/07 24TH ST 9q8yybymj6rx
451433 37.752461,-122.394082 5/28/07 25TH ST 9q8yybek50v9
451435 37.751181,-122.396408 5/28/07 26TH ST 9q8yyb3ssfpq
451437 37.749124,-122.416803 5/28/07 26TH ST 9q8yy24b9dxx
451439 37.749124,-122.416803 5/28/07 26TH ST 9q8yy24b9dxx
451441 37.749124,-122.416803 5/28/07 26TH ST 9q8yy24b9dxx
451443 37.743949,-122.422677 5/28/07 29TH ST 9q8ywpnd2y5c
451445 37.743949,-122.422677 5/28/07 29TH ST 9q8ywpnd2y5c
451447 37.742264,-122.423755 5/28/07 30TH ST 9q8ywnv8xezy
451449 37.791563,-122.416057 5/28/07 ACORN ALY 9q8yyrerg1gy
451451 37.785845,-122.415741 5/28/07 ADA CT 9q8yyqewd2p9
451453 37.765726,-122.418112 5/28/07 ADAIR ST 9q8yy71c71xd
451455 37.796084,-122.409655 5/28/07 ADELE CT 9q8zn8840k9x
451457 37.776740,-122.403337 5/28/07 AHERN WAY 9q8yyth97w8x
451459 37.766136,-122.412486 5/28/07 ALABAMA ST 9q8yy7jgwq48
451461 37.768363,-122.407749 5/28/07 ALAMEDA ST 9q8yye92stnu
451463 37.728572,-122.372097 5/28/07 ALBATROSS CT 9q8yxk72g7wf
451465 37.765653,-122.423232 5/28/07 ALBION ST 9q8yy5n0ggvz
451467 37.785286,-122.421169 5/28/07 ALICE B TOKLAS PL 9q8yynxehpb4
451469 37.801559,-122.404442 5/28/07 ALTA ST 9q8zn9ef1c2f
451471 37.745956,-122.382079 5/28/07 AMADOR ST 9q8yxpkn4u5y
451473 37.789018,-122.391506 5/28/07 AMBROSE BIERCE ST 9q8yyzm0zpw8
451475 37.785884,-122.415444 5/28/07 AMITY ALY 9q8yyqey9rm1
451477 37.787467,-122.402018 5/28/07 ANNIE ST 9q8yywvxfq2h
451479 37.789948,-122.408430 5/28/07 ANSON PL 9q8yyx2ykugh
451481 37.788862,-122.399942 5/28/07 ANTHONY ST 9q8yyxr04dkn
451483 37.785282,-122.413359 5/28/07 ANTONIO ST 9q8yyqt71zpf
451485 37.731563,-122.398583 5/28/07 APOLLO ST 9q8ywub4631s
451487 37.740414,-122.402774 5/28/07 APPAREL WAY 9q8ywwmjbehd
451489 37.734538,-122.382370 5/28/07 ARDATH CT 9q8yxj7gs5dy
451491 37.718427,-122.385135 5/28/07 ARELIOUS WALKER DR 9q8yx43vg8mj
451493 37.718427,-122.385135 5/28/07 ARELIOUS WALKER DR 9q8yx43vg8mj
451495 37.718427,-122.385135 5/28/07 ARELIOUS WALKER DR 9q8yx43vg8mj
451497 37.760553,-122.398284 5/28/07 ARKANSAS ST 9q8yyf071m28
451499 37.760553,-122.398284 5/28/07 ARKANSAS ST 9q8yyf071m28
451501 37.760553,-122.398284 5/28/07 ARKANSAS ST 9q8yyf071m28
451503 37.760553,-122.398284 5/28/07 ARKANSAS ST 9q8yyf071m28
451505 37.725692,-122.391297 5/28/07 ARMSTRONG AVE 9q8ywgv2h4dq
451507 37.746324,-122.387678 5/28/07 ARTHUR AVE 9q8yxp8022uc
451509 37.779230,-122.423471 5/28/07 ASH ST 9q8yyjmzyqgt
451511 37.990537,-121.795069 5/28/07 ASHBURTON PL 9qc2h7zwcjqh
451513 37.728348,-122.373211 5/28/07 ATOLL CIR 9q8yxk4x99b6
451515 37.799626,-122.411516 5/28/07 AUGUST ALY 9q8zn3nwucn0
451517 37.734406,-122.403584 5/28/07 AUGUSTA ST 9q8ywtk6vg0e
451519 37.788792,-122.423662 5/28/07 AUSTIN ST 9q8yypjz9vmk
451521 37.784417,-122.433759 5/28/07 AVERY ST 9q8yvyqqntu6
451523 37.774115,-122.441018 5/28/07 BAKER ST 9q8yvu94jmrt
451525 37.796887,-122.402449 5/28/07 BALANCE ST 9q8zn8tqb4qv
451527 37.729681,-122.380715 5/28/07 BALDWIN CT 9q8yxhmp6dkc
451529 37.725604,-122.392792 5/28/07 BANCROFT AVE 9q8ywgsr94r9
451531 37.479993,-121.920711 5/28/07 BANNAN PL 9q9m1xh0c90d
451533 37.777662,-122.428662 5/28/07 BANNEKER WAY 9q8yyj4nv6t5
451535 37.742528,-122.403401 5/28/07 BARNEVELD AVE 9q8ywwud4j0v
451537 37.733703,-122.384977 5/28/07 BASS CT 9q8yxj1yz24f
451539 37.797734,-122.400842 5/28/07 BATTERY ST 9q8zn8y7v8m1
451541 37.805908,-122.411941 5/28/07 BAY ST 9q8zn6q77h11
451543 37.804225,-122.425028 5/28/07 BAY ST 9q8zn4hcd46d
451545 37.804225,-122.425028 5/28/07 BAY ST 9q8zn4hcd46d
451547 37.704366,-122.407398 5/28/07 BAY SHORE BLVD 9q8yqxceugk8
451549 37.732619,-122.393247 5/28/07 BAY VIEW ST 9q8ywv5bqtur
451551 37.784956,-122.389735 5/28/07 BAYSIDE VILLAGE PL 9q8yyyw926r4
451553 37.734240,-122.395524 5/28/07 BAYVIEW CIR 9q8ywv63cs4t
451555 37.807350,-122.415612 5/28/07 BEACH ST 9q8zn6eev2zg
451557 37.789008,-122.393018 5/28/07 BEALE ST 9q8yyzk0gvxj
451559 37.731023,-122.380852 5/28/07 BEATRICE LN 9q8yxhszpkqx
451561 37.796477,-122.406279 5/28/07 BECKETT ST 9q8zn8dkqvyz
451563 37.796204,-122.408775 5/28/07 BEDFORD PL 9q8zn88dug1g
451565 37.782558,-122.438452 5/28/07 BEIDEMAN ST 9q8yvy553731
451567 37.768371,-122.430274 5/28/07 BELCHER ST 9q8yy58bxyeh
451569 37.791187,-122.403855 5/28/07 BELDEN ST 9q8yyxsjx7y7
451571 37.734062,-122.385086 5/28/07 BELL CT 9q8yxj3bufcx
451573 37.805256,-122.420712 5/28/07 BERGEN ALY 9q8zn4pzwdsb
451575 37.770071,-122.413913 5/28/07 BERNICE ST 9q8yy7uft5d9
451577 37.771732,-122.398479 5/28/07 BERRY ST 9q8yyu0hk9pj
451579 37.733239,-122.381014 5/28/07 BERTHA LN 9q8yxjhu59tf
451581 37.784373,-122.428898 5/28/07 BERTIE MINOR LN 9q8yyn3vzvth
451583 37.774793,-122.408299 5/28/07 BERWICK PL 9q8yys8ypguc
451585 37.777866,-122.426573 5/28/07 BIRCH ST 9q8yyj78n0ds
451587 37.762242,-122.422429 5/28/07 BIRD ST 9q8yy4qtn8he
451589 37.726713,-122.398105 5/28/07 BITTING AVE 9q8ywgbqj3jc
451591 37.750871,-122.399872 5/28/07 BLAIR TER 9q8yy8r4u22m
451593 37.775978,-122.397968 5/28/07 BLUXOME ST 9q8yyubt08sn
451595 37.774738,-122.403047 5/28/07 BOARDMAN PL 9q8yyssvf38c
451597 37.801453,-122.407408 5/28/07 BOB KAUFMAN ALY 9q8zn999ktt4
451599 37.782235,-122.399811 5/28/07 BONIFACIO ST 9q8yywp1mxjf
451601 37.797367,-122.422088 5/28/07 BONITA ST 9q8zn0ycwefu
451603 37.736550,-122.405723 5/28/07 BOUTWELL ST 9q8ywtdz7fv9
451605 37.737952,-122.382209 5/28/07 BOWMAN CT 9q8yxjgzxb4u
451607 37.773947,-122.406996 5/28/07 BOYD ST 9q8yys9cnq06
451609 37.767561,-122.429990 5/28/07 BOYNTON CT 9q8yy535yrwu
451611 37.772887,-122.420389 5/28/07 BRADY ST 9q8yyk25n0mz
451613 37.779684,-122.394805 5/28/07 BRANNAN ST 9q8yyvdfd7d9
451615 37.801854,-122.410519 5/28/07 BRANT ALY 9q8zn3x7u0m6
451617 37.781085,-122.416233 5/28/07 BREEN PL 9q8yymg4z08y
451619 37.804785,-122.417605 5/28/07 BRET HARTE TER 9q8zn64hz49w
451621 37.647896,-122.434484 5/28/07 BRICE TER 9q8yjvtfvsrz
451623 37.734119,-122.397543 5/28/07 BRIDGEVIEW DR 9q8ywv2c4t95
451625 37.798735,-122.400444 5/28/07 BROADWAY 9q8zn9n9wfvv
451627 37.797701,-122.408587 5/28/07 BROADWAY 9q8zn8bg94nh
451629 37.797701,-122.408587 5/28/07 BROADWAY 9q8zn8bg94nh
451631 37.795837,-122.422664 5/28/07 BROADWAY 9q8zn0w89ntm
451633 37.795837,-122.422664 5/28/07 BROADWAY 9q8zn0w89ntm
451635 37.795837,-122.422664 5/28/07 BROADWAY 9q8zn0w89ntm
451637 37.773869,-122.439275 5/28/07 BRODERICK ST 9q8yvud2wpe3
451639 37.792873,-122.407266 5/28/07 BROOKLYN PL 9q8yyxcxryph
451641 37.768770,-122.422285 5/28/07 BROSNAN ST 9q8yy5wg4100
451643 37.775179,-122.408728 5/28/07 BRUSH PL 9q8yysb8mgub
451645 37.786014,-122.390018 5/28/07 BRYANT ST 9q8yyywr3zs1
451647 37.780732,-122.396576 5/28/07 BRYANT ST 9q8yyvc89nfh
451649 37.780732,-122.396576 5/28/07 BRYANT ST 9q8yyvc89nfh
451651 37.774161,-122.427487 5/28/07 BUCHANAN ST 9q8yyhe42vcp
451653 37.744727,-122.386516 5/28/07 BURKE AVE 9q8yxp0ygrp6
451655 37.772185,-122.414384 5/28/07 BURNS PL 9q8yykhwfjek
451657 37.790379,-122.407486 5/28/07 BURRITT ST 9q8yyx98fv4z
451659 37.791146,-122.401640 5/28/07 BUSH ST 9q8yyxtv7h4n
451661 37.773810,-122.402251 5/28/07 BUTTE PL 9q8yyst2kud3
451663 37.801054,-122.408074 5/28/07 CADELL PL 9q8zn93pj5hw
451665 37.752308,-122.399350 5/28/07 CAIRE TER 9q8yy8xe0km9
451667 37.766568,-122.421547 5/28/07 CALEDONIA ST 9q8yy5pq5nw3
451669 37.800732,-122.403534 5/28/07 CALHOUN TER 9q8zn9kmnzjv
451671 37.793507,-122.398166 5/28/07 CALIFORNIA ST 9q8znb07hh26
451673 37.791476,-122.414093 5/28/07 CALIFORNIA ST 9q8yyrsz2csr
451675 37.790547,-122.421345 5/28/07 CALIFORNIA ST 9q8yypx3zusc
451677 37.720917,-122.387209 5/28/07 CAMERON WAY 9q8yx4bk72dd
451679 37.763976,-122.423993 5/28/07 CAMP ST 9q8yy4tx45q7
451681 37.789120,-122.405334 5/28/07 CAMPTON PL 9q8yyx71sfx9
451683 37.765114,-122.418730 5/28/07 CAPP ST 9q8yy6cmsz6z
451685 37.799056,-122.409380 5/28/07 CARD ALY 9q8zn905qwwx
451687 37.743161,-122.381928 5/28/07 CARGO WAY 9q8yxnujy7hm
451689 37.743161,-122.381928 5/28/07 CARGO WAY 9q8yxnujy7hm
451691 37.743161,-122.381928 5/28/07 CARGO WAY 9q8yxnujy7hm
451693 37.743161,-122.381928 5/28/07 CARGO WAY 9q8yxnujy7hm
451695 37.764910,-122.400602 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydyse32p
451697 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451699 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451701 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451703 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451705 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451707 37.761077,-122.400260 5/28/07 CAROLINA ST 9q8yydny5nzn
451709 37.734707,-122.385101 5/28/07 CARPENTER CT 9q8yxj3us7nr
451711 37.720934,-122.397279 5/28/07 CARR ST 9q8ywfch2etz
451713 37.725195,-122.393761 5/28/07 CARROLL AVE 9q8ywget4wj1
451715 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451717 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451719 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451721 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451723 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451725 37.736268,-122.384934 5/28/07 CASHMERE ST 9q8yxjdj8q4y
451727 45.443119,-73.486821 5/28/07 CATHERINE CT f25dxb8t2gqe
451729 37.786401,-122.419803 5/28/07 CEDAR ST 9q8yyqb9ezdv
451731 37.792090,-122.401612 5/28/07 CENTURY PL 9q8yyxvfgsny
451733 37.730915,-122.394163 5/28/07 CERES ST 9q8ywueq9236
451735 37.749842,-122.394316 5/28/07 CESAR CHAVEZ ST 9q8yyb5hv8x6
451737 37.749842,-122.394316 5/28/07 CESAR CHAVEZ ST 9q8yyb5hv8x6
451739 37.749842,-122.394316 5/28/07 CESAR CHAVEZ ST 9q8yyb5hv8x6
451741 37.748295,-122.414729 5/28/07 CESAR CHAVEZ ST 9q8ywru7f04n
451743 37.748295,-122.414729 5/28/07 CESAR CHAVEZ ST 9q8ywru7f04n
451745 37.768828,-122.400003 5/28/07 CHANNEL 9q8yyex535yd
451747 37.768828,-122.400003 5/28/07 CHANNEL 9q8yyex535yd
451749 37.768828,-122.400003 5/28/07 CHANNEL 9q8yyex535yd
451751 37.768828,-122.400003 5/28/07 CHANNEL ST 9q8yyex535yd
451753 37.778687,-122.421242 5/28/07 CHARLES J BRENHAM PL 9q8yyjrsf39y
451755 37.735071,-122.404625 5/28/07 CHARTER OAK AVE 9q8ywt7wtx06
451757 37.773055,-122.419648 5/28/07 CHASE CT 9q8yyk2ezry3
451759 37.790949,-122.406409 5/28/07 CHATHAM PL 9q8yyxdk5zqp
451761 38.019762,-122.261314 5/28/07 CHELSEA PL 9qc03ck10vkd
451763 37.774435,-122.407127 5/28/07 CHESLEY ST 9q8yys9u51n9
451765 37.804944,-122.404337 5/28/07 CHESTNUT ST 9q8znd5vu0r5
451767 37.803962,-122.412203 5/28/07 CHESTNUT ST 9q8zn6n0hcm9
451769 37.803962,-122.412203 5/28/07 CHESTNUT ST 9q8zn6n0hcm9
451771 37.758890,-122.428122 5/28/07 CHURCH ST 9q8yy1f93zr8
451773 37.779487,-122.402355 5/28/07 CLARA ST 9q8yytt36quf
451775 37.779893,-122.392964 5/28/07 CLARENCE PL 9q8yyvs5v4x2
451777 37.763059,-122.419502 5/28/07 CLARION ALY 9q8yy68cfb7j
451779 37.790774,-122.404397 5/28/07 CLAUDE LN 9q8yyxeg4yf7
451781 37.795000,-122.400879 5/28/07 CLAY ST 9q8zn8q7uf9s
451783 37.733273,-122.395570 5/28/07 CLEARVIEW CT 9q8ywv4k0xbh
451785 37.784692,-122.426327 5/28/07 CLEARY CT 9q8yyn7zgc45
451787 37.786871,-122.396098 5/28/07 CLEMENTINA ST 9q8yyycukpq9
451789 37.776993,-122.406448 5/28/07 CLEVELAND ST 9q8yyt46gjbu
451791 37.769143,-122.424509 5/28/07 CLINTON PARK 9q8yy5tjnnt9
451793 37.778851,-122.394257 5/28/07 CLYDE ST 9q8yyv7jz072
451795 37.742668,-122.420385 5/28/07 COLERIDGE ST 9q8ywqb4yr2b
451797 37.787485,-122.412870 5/28/07 COLIN PL 9q8yyrj8j3u2
451799 37.781324,-122.389808 5/28/07 COLIN P KELLY JR ST 9q8yyvyknv28
451801 37.772887,-122.420389 5/28/07 COLTON ST 9q8yyk25n0mz
451803 14.625903,121.054149 5/28/07 COLUMBIA SQUARE ST wdw54wsfn1gv
451805 37.795917,-122.403701 5/28/07 COLUMBUS AVE 9q8zn8s35j96
451807 37.773288,-122.419854 5/28/07 COLUSA PL 9q8yyk2t6ehx
451809 37.732555,-122.384864 5/28/07 COMMER CT 9q8yxj401fp1
451811 37.794573,-122.400797 5/28/07 COMMERCIAL ST 9q8zn8q3qen9
451813 37.735594,-122.401898 5/28/07 CONKLING ST 9q8ywtt9v09d
451815 37.757483,-122.397028 5/28/07 CONNECTICUT ST 9q8yyc91q8cp
451817 37.778687,-122.421242 5/28/07 CONTINUUM WAY 9q8yyjrsf39y
451819 37.772678,-122.408190 5/28/07 CONVERSE ST 9q8yys31f3w0
451821 37.795687,-122.405739 5/28/07 COOPER ALY 9q8zn86zgd9w
451823 37.728079,-122.371992 5/28/07 CORAL CT 9q8yxk5mvztj
451825 37.753740,-122.399609 5/28/07 CORAL RD 9q8yy8z76rhx
451827 37.797173,-122.408928 5/28/07 CORDELIA ST 9q8zn8b83pxz
451829 37.788121,-122.412405 5/28/07 COSMO PL 9q8yyrn5b0r4
451831 37.745728,-122.417259 5/28/07 COSO AVE 9q8ywr6kz1et
451833 37.799526,-122.401843 5/28/07 COWELL PL 9q8zn9jwnq6e
451835 37.722239,-122.399596 5/28/07 CRANE ST 9q8ywep7fxn0
451837 37.726863,-122.375732 5/28/07 CRISP RD 9q8yx7bwyubr
451839 37.745304,-122.389246 5/28/07 CUSTER AVE 9q8ywzqf7fes
451841 37.796776,-122.401242 5/28/07 CUSTOM HOUSE PL 9q8zn8wnhmdz
451843 37.750733,-122.416693 5/28/07 CYPRESS ST 9q8yy26cuq9v
451845 37.785330,-122.408641 5/28/07 CYRIL MAGNIN ST 9q8yyw8exbjc
451847 37.766819,-122.396391 5/28/07 DAGGETT ST 9q8yyg1xtmk4
451849 37.754443,-122.396334 5/28/07 DAKOTA ST 9q8yybcxwdq8
451851 37.787124,-122.421710 5/28/07 DANIEL BURNHAM CT 9q8yynzjzqky
451853 37.801976,-122.404254 5/28/07 DARRELL PL 9q8zn9euqphf
451855 37.790937,-122.407987 5/28/07 DASHIELL HAMMETT ST 9q8yyx9hpjm2
451857 37.745214,-122.390675 5/28/07 DAVIDSON AVE 9q8ywzmcf9f5
451859 37.796818,-122.398244 5/28/07 DAVIS CT 9q8znb8q6jw3
451861 37.796255,-122.398133 5/28/07 DAVIS ST 9q8znb87hu95
451863 37.782835,-122.391897 5/28/07 DE BOOM ST 9q8yyyhuynfv
451865 37.766792,-122.401758 5/28/07 DE HARO ST 9q8yyejz8261
451867 37.760385,-122.401139 5/28/07 DE HARO ST 9q8yydn4ntzw
451869 37.760385,-122.401139 5/28/07 DE HARO ST 9q8yydn4ntzw
451871 37.762298,-122.422998 5/28/07 DEARBORN ST 9q8yy4qm36s3
451873 37.772893,-122.406526 5/28/07 DECATUR ST 9q8yys6711wg
451875 37.776091,-122.408023 5/28/07 DECKER ALY 9q8yyscjwmf8
451877 37.736898,-122.384833 5/28/07 DEDMAN CT 9q8yxjf16ewk
451879 37.736898,-122.384833 5/28/07 DEDMAN CT 9q8yxjf16ewk
451881 37.784161,-122.390484 5/28/07 DELANCEY ST 9q8yyymuxn0e
451883 37.753247,-122.381999 5/28/07 DELAWARE ST 9q8yz0u0ser6
451885 37.787400,-122.410502 5/28/07 DERBY ST 9q8yyqzrs9fj
451887 37.730852,-122.396255 5/28/07 DIANA ST 9q8ywu9y0s97
451889 37.773132,-122.437459 5/28/07 DIVISADERO ST 9q8yvu7u2qjt
451891 37.769313,-122.406930 5/28/07 DIVISION ST 9q8yye9ypy1x
451893 37.769313,-122.406930 5/28/07 DIVISION ST 9q8yye9ypy1x
451895 37.782450,-122.416972 5/28/07 DODGE ST 9q8yyq4dtz1t
451897 37.766655,-122.426525 5/28/07 DOLORES ST 9q8yy55wxny2
451899 37.728062,-122.371424 5/28/07 DOLPHIN CT 9q8yxk5vghsb
451901 37.794105,-122.393874 5/28/07 DON CHEE WAY 9q8znb5w85bc
451903 37.727471,-122.371353 5/28/07 DONAHUE ST 9q8yxk5fky3d
451905 37.727471,-122.371353 5/28/07 DONAHUE ST 9q8yxk5fky3d
451907 37.721845,-122.389501 5/28/07 DONNER AVE 9q8ywgn9tvtd
451909 37.772079,-122.410656 5/28/07 DORE ST 9q8yykpq2cz7
451911 37.795308,-122.411050 5/28/07 DORIC ALY 9q8zn2qvxu16
451913 37.739243,-122.404417 5/28/07 DORMAN AVE 9q8yww5z42g3
451915 37.730032,-122.374708 5/28/07 DORMITORY RD 9q8yxk93qesp
451917 37.729202,-122.392238 5/28/07 DOUBLE ROCK ST 9q8ywuksw1h8
451919 37.784322,-122.396624 5/28/07 DOW PL 9q8yyy3mxunk
451921 37.780314,-122.418563 5/28/07 DR CARLTON B GOODLETT PL 9q8yym9w28zr
451923 37.795549,-122.396795 5/28/07 DRUMM ST 9q8znb3r5byz
451925 37.737482,-122.396254 5/28/07 DRUMMOND ALY 9q8ywvcub8d0
451927 37.769907,-122.421291 5/28/07 DUBOCE AVE 9q8yy5z99hvp
451929 37.769907,-122.421291 5/28/07 DUBOCE AVE 9q8yy5z99hvp
451931 37.769200,-122.433535 5/28/07 DUBOCE AVE 9q8yvgwtec5m
451933 37.769200,-122.433535 5/28/07 DUBOCE AVE 9q8yvgwtec5m
451935 37.737064,-122.386722 5/28/07 DUKES CT 9q8yxjbdqdtg
451937 37.796344,-122.407654 5/28/07 DUNCOMBE ALY 9q8zn897wvjw
451939 37.798502,-122.405068 5/28/07 DUNNES ALY 9q8zn9525pmz
451941 37.737002,-122.395406 5/28/07 DUNSHEE ST 9q8ywvf3ur43
451943 37.728086,-122.373675 5/28/07 EARL ST 9q8yxk4nn8yr
451945 37.728086,-122.373675 5/28/07 EARL ST 9q8yxk4nn8yr
451947 37.728086,-122.373675 5/28/07 EARL ST 9q8yxk4nn8yr
451949 37.728086,-122.373675 5/28/07 EARL ST 9q8yxk4nn8yr
451951 37.728086,-122.373675 5/28/07 EARL ST 9q8yxk4nn8yr
451953 37.798819,-122.411861 5/28/07 EATON PL 9q8zn3n6hfsf
451955 37.786887,-122.395536 5/28/07 ECKER ST 9q8yyyfk9638
451957 37.783758,-122.414197 5/28/07 EDDY ST 9q8yyqkdq6yz
451959 37.720936,-122.389527 5/28/07 EGBERT AVE 9q8ywfysmk45
451961 37.720936,-122.389527 5/28/07 EGBERT AVE 9q8ywfysmk45
451963 25.599906,-103.483161 5/28/07 EL DORADO ST 9sw3thmf7867
451965 37.773874,-122.406980 5/28/07 ELDRIDGE ST 9q8yys9by8kr
451967 37.769826,-122.423191 5/28/07 ELGIN PARK 9q8yy5y1hvuk
451969 37.790124,-122.397869 5/28/07 ELIM ALY 9q8yyz2x6vty
451971 37.785217,-122.410281 5/28/07 ELLIS ST 9q8yyqxdcdyz
451973 37.781320,-122.422140 5/28/07 ELM ST 9q8yyjyujks0
451975 37.734406,-122.403584 5/28/07 ELMIRA ST 9q8ywtk6vg0e
451977 37.786708,-122.409365 5/28/07 ELWOOD ST 9q8yywb5x0cv
451979 37.798550,-122.409619 5/28/07 EMERY LN 9q8zn90090kt
451981 37.790780,-122.406971 5/28/07 EMMA ST 9q8yyx9gnzgp
451983 37.764742,-122.414533 5/28/07 ENTERPRISE ST 9q8yy6u7wdhk
451985 37.769213,-122.417790 5/28/07 ERIE ST 9q8yy7djdexg
451987 37.784712,-122.440207 5/28/07 ERKSON CT 9q8yvy3zbku6
451989 37.731296,-122.379933 5/28/07 ESPANOLA ST 9q8yxhv8sz7g
451991 37.785233,-122.394000 5/28/07 ESSEX ST 9q8yyye6vjfy
451993 37.742380,-122.387152 5/28/07 EVANS AVE 9q8yxnb3k9t4
451995 37.791619,-122.401825 5/28/07 EXCHANGE PL 9q8yyxv8nu2h
451997 37.723040,-122.398372 5/28/07 EXETER ST 9q8ywg20xhqf
451999 37.745154,-122.418790 5/28/07 FAIR AVE 9q8ywr337qwj
452001 37.740252,-122.385305 5/28/07 FAIRFAX AVE 9q8yxn3szsyk
452003 37.779467,-122.404391 5/28/07 FALMOUTH ST 9q8yytec6gnf
452005 37.774738,-122.403047 5/28/07 FARGO PL 9q8yyssvf38c
452007 37.783555,-122.391944 5/28/07 FEDERAL ST 9q8yyykchvpu
452009 37.775884,-122.423476 5/28/07 FELL ST 9q8yyhvuqppv
452011 37.790894,-122.408643 5/28/07 FELLA PL 9q8yyx8ezvhr
452013 37.788058,-122.421896 5/28/07 FERN ST 9q8yypp57hd4
452015 37.802421,-122.401579 5/28/07 FILBERT ST 9q8zn9tzh6p8
452017 37.799956,-122.420867 5/28/07 FILBERT ST 9q8zn1rben92
452019 37.799956,-122.420867 5/28/07 FILBERT ST 9q8zn1rben92
452021 37.773981,-122.430810 5/28/07 FILLMORE ST 9q8yyh897k7m
452023 37.796992,-122.409699 5/28/07 FISHER ALY 9q8zn2xzrmbz
452025 37.721509,-122.392246 5/28/07 FITZGERALD AVE 9q8ywfuxtyyv
452027 37.721509,-122.392246 5/28/07 FITZGERALD AVE 9q8ywfuxtyyv
452029 37.721509,-122.392246 5/28/07 FITZGERALD AVE 9q8ywfuxtyyv
452031 37.730983,-122.394542 5/28/07 FLORA ST 9q8ywuenbmn8
452033 37.766333,-122.411571 5/28/07 FLORIDA ST 9q8yy7nsgdsz
452035 37.742325,-122.405181 5/28/07 FLOWER ST 9q8ywwg2bx3d
452037 37.787859,-122.393745 5/28/07 FOLSOM ST 9q8yyz5d5p3p
452039 37.751048,-122.400664 5/28/07 FONTINELLA TER 9q8yy8qecc3u
452041 37.804970,-122.411748 5/28/07 FRANCISCO ST 9q8zn6nmzt1n
452043 37.804970,-122.411748 5/28/07 FRANCISCO ST 9q8zn6nmzt1n
452045 37.804970,-122.411748 5/28/07 FRANCISCO ST 9q8zn6nmzt1n
452047 37.804970,-122.411748 5/28/07 FRANCISCO ST 9q8zn6nmzt1n
452049 37.803610,-122.421826 5/28/07 FRANCISCO ST 9q8zn1zjuxwm
452051 37.789217,-122.420376 5/28/07 FRANK NORRIS ST 9q8yyr24nkxe
452053 37.778045,-122.421484 5/28/07 FRANKLIN ST 9q8yyjr3hdj2
452055 37.778780,-122.397000 5/28/07 FREELON ST 9q8yyv3jr5jb
452057 37.788546,-122.394128 5/28/07 FREMONT ST 9q8yyz5q4pe3
452059 37.798665,-122.406349 5/28/07 FRESNO ST 9q8zn943jmfg
452061 37.778584,-122.430832 5/28/07 FRIENDSHIP CT 9q8yyj2s4y6z
452063 37.796691,-122.399487 5/28/07 FRONT ST 9q8zn8xmtjzk
452065 37.778883,-122.422531 5/28/07 FULTON ST 9q8yyjqtuq0x
452067 37.764428,-122.423757 5/28/07 GAISER CT 9q8yy4v9xxw7
452069 37.783711,-122.428521 5/28/07 GALILEE LN 9q8yyn660dnp
452071 37.781952,-122.403293 5/28/07 GALLAGHER LN 9q8yytuxud3d
452073 37.739620,-122.385858 5/28/07 GALVEZ AVE 9q8yxn334z1f
452075 37.783845,-122.439633 5/28/07 GARDEN ST 9q8yvy64vg0q
452077 37.732121,-122.384475 5/28/07 GARLINGTON CT 9q8yxhfme11j
452079 37.733110,-122.382372 5/28/07 GARNETT TER 9q8yxj5gk192
452081 37.785450,-122.424829 5/28/07 GEARY BLVD 9q8yynsunwrh
452083 37.787714,-122.405796 5/28/07 GEARY ST 9q8yyx4c6hrn
452085 37.801798,-122.406516 5/28/07 GENOA PL 9q8zn9d73myk
452087 37.730870,-122.382672 5/28/07 GEORGE CT 9q8yxhewjpcw
452089 37.802324,-122.407461 5/28/07 GERKE ALY 9q8zn99w7rvw
452091 37.714594,-122.387794 5/28/07 GIANTS DR 9q8ywcxzmtyk
452093 37.796116,-122.404232 5/28/07 GIBB ST 9q8zn8efqdtq
452095 37.773499,-122.402647 5/28/07 GILBERT ST 9q8yysmnede4
452097 37.718758,-122.389080 5/28/07 GILMAN AVE 9q8ywfqzxwpe
452099 37.718758,-122.389080 5/28/07 GILMAN AVE 9q8ywfqzxwpe
452101 37.796887,-122.402449 5/28/07 GOLD ST 9q8zn8tqb4qv
452103 37.781269,-122.418758 5/28/07 GOLDEN GATE AVE 9q8yymc7u5jb
452105 37.773445,-122.410422 5/28/07 GORDON ST 9q8yykrqq2tb
452107 37.772488,-122.421285 5/28/07 GOUGH ST 9q8yyhr89q1e
452109 37.722874,-122.397692 5/28/07 GOULD ST 9q8ywg0xxj3u
452111 37.775601,-122.415512 5/28/07 GRACE ST 9q8yykgdzf6m
452113 37.791563,-122.405706 5/28/07 GRANT AVE 9q8yyxdzu3fq
452115 37.801963,-122.407822 5/28/07 GRANT AVE 9q8zn99k7h8k
452117 37.801963,-122.407822 5/28/07 GRANT AVE 9q8zn99k7h8k
452119 37.800615,-122.400808 5/28/07 GREEN ST 9q8zn9qkw3q7
452121 37.799414,-122.410228 5/28/07 GREEN ST 9q8zn3ptdcqr
452123 37.799414,-122.410228 5/28/07 GREEN ST 9q8zn3ptdcqr
452125 37.803176,-122.403137 5/28/07 GREENWICH ST 9q8zn9ug2nvb
452127 37.802199,-122.410899 5/28/07 GREENWICH ST 9q8zn3xjg2dh
452129 37.802199,-122.410899 5/28/07 GREENWICH ST 9q8zn3xjg2dh
452131 37.802199,-122.410899 5/28/07 GREENWICH ST 9q8zn3xjg2dh
452133 37.801340,-122.418200 5/28/07 GREENWICH ST 9q8zn39bc0w0
452135 37.801011,-122.423450 5/28/07 GRENARD TER 9q8zn1myyg5m
452137 37.724442,-122.382604 5/28/07 GRIFFITH ST 9q8yx5e8y9sq
452139 37.724442,-122.382604 5/28/07 GRIFFITH ST 9q8yx5e8y9sq
452141 37.787730,-122.393914 5/28/07 GROTE PL 9q8yyz53rp7j
452143 37.777937,-122.422313 5/28/07 GROVE ST 9q8yyjqb3mgh
452145 37.766882,-122.424294 5/28/07 GUERRERO ST 9q8yy5m251n4
452147 37.766882,-122.424294 5/28/07 GUERRERO ST 9q8yy5m251n4
452149 37.786316,-122.394586 5/28/07 GUY PL 9q8yyyfcprvf
452151 37.772736,-122.425535 5/28/07 HAIGHT ST 9q8yyhk6nk2d
452153 37.772736,-122.425535 5/28/07 HAIGHT ST 9q8yyhk6nk2d
452155 37.775537,-122.408283 5/28/07 HALLAM ST 9q8yysc42q2x
452157 37.793840,-122.399441 5/28/07 HALLECK ST 9q8zn8pmn63v
452159 37.767630,-122.408667 5/28/07 HAMPSHIRE ST 9q8yye2srkd2
452161 37.793602,-122.407412 5/28/07 HANGAH ST 9q8zn81esw41
452163 37.732945,-122.378861 5/28/07 HARBOR RD 9q8yxjn6mfg2
452165 37.790416,-122.403339 5/28/07 HARDIE PL 9q8yyxs95kph
452167 37.734483,-122.378578 5/28/07 HARE ST 9q8yxjqek3qq
452169 37.790097,-122.405537 5/28/07 HARLAN PL 9q8yyx7p228m
452171 37.785762,-122.415101 5/28/07 HARLEM ALY 9q8yyqsn12sf
452173 37.776493,-122.404136 5/28/07 HARRIET ST 9q8yyth00bsy
452175 37.787321,-122.391300 5/28/07 HARRISON ST 9q8yyyvrh50j
452177 37.726476,-122.383542 5/28/07 HAWES ST 9q8yx5gh8ubg
452179 37.726476,-122.383542 5/28/07 HAWES ST 9q8yx5gh8ubg
452181 37.734941,-122.383795 5/28/07 HAWKINS LN 9q8yxj6vfyu6
452183 37.785299,-122.398571 5/28/07 HAWTHORNE ST 9q8yyy856d62
452185 37.776901,-122.422970 5/28/07 HAYES ST 9q8yyjn66hc2
452187 37.632989,-122.089408 5/28/07 HAYWARD ST 9q9njfchn9e5
452189 37.790956,-122.416067 5/28/07 HELEN ST 9q8yyrek6bu9
452191 37.736364,-122.404755 5/28/07 HELENA ST 9q8ywtew62p7
452193 37.787345,-122.419992 5/28/07 HEMLOCK ST 9q8yyqbrprtv
452195 37.768605,-122.403885 5/28/07 HENRY ADAMS ST 9q8yyes4nf20
452197 37.770676,-122.426787 5/28/07 HERMANN ST 9q8yy5gw1h74
452199 37.774793,-122.408299 5/28/07 HERON ST 9q8yys8ypguc
452201 37.775268,-122.424399 5/28/07 HICKORY ST 9q8yyhv2bsrd
452203 37.756032,-122.422141 5/28/07 HILL ST 9q8yy1qbv67r
452205 37.735512,-122.384917 5/28/07 HILLVIEW CT 9q8yxjd129r9
452207 37.788574,-122.411415 5/28/07 HOBART ALY 9q8yyrnwrkc2
452209 37.799690,-122.403700 5/28/07 HODGES ALY 9q8zn9hr5hfj
452211 37.764167,-122.420510 5/28/07 HOFF ST 9q8yy6b05qgw
452213 37.783619,-122.430193 5/28/07 HOLLIS ST 9q8yyn3199p6
452215 37.719740,-122.392418 5/28/07 HOLLISTER AVE 9q8ywfst3vnt
452217 37.774435,-122.407127 5/28/07 HOMER ST 9q8yys9u51n9
452219 37.790431,-122.410510 5/28/07 HOOKER ALY 9q8yyrx3hquj
452221 37.769059,-122.398173 5/28/07 HOOPER ST 9q8yyg8keygk
452223 37.795682,-122.402707 5/28/07 HOTALING PL 9q8zn8mpf1y3
452225 37.803927,-122.416049 5/28/07 HOUSTON ST 9q8zn3grg6cb
452227 37.788915,-122.395541 5/28/07 HOWARD ST 9q8yyz623hmf
452229 37.767846,-122.396654 5/28/07 HUBBELL ST 9q8yyg3mxhzb
452231 37.736809,-122.383696 5/28/07 HUDSON AVE 9q8yxjfbv5n4
452233 37.779721,-122.402044 5/28/07 HULBERT ALY 9q8yyttdcdky
452235 37.756856,-122.385999 5/28/07 HUMBOLDT ST 9q8yz13jxs0g
452237 37.732886,-122.411823 5/28/07 HUNT ST 9q8ywmn3vzc0
452239 37.734356,-122.376870 5/28/07 HUNTERS POINT BLVD 9q8yxjrfs1zc
452241 37.780749,-122.415277 5/28/07 HYDE ST 9q8yymgbv61d
452243 37.800873,-122.402071 5/28/07 ICEHOUSE ALY 9q8zn9mw112w
452245 37.757395,-122.387269 5/28/07 ILLINOIS ST 9q8yz182cbtf
452247 37.796116,-122.404232 5/28/07 ILS LN 9q8zn8efqdtq
452249 37.783007,-122.428994 5/28/07 INCA LN 9q8yyn1vvwvr
452251 37.756995,-122.391100 5/28/07 INDIANA ST 9q8yycmw2wj2
452253 37.738895,-122.403527 5/28/07 INDUSTRIAL ST 9q8ywwhkzpgj
452255 37.726397,-122.386449 5/28/07 INGALLS ST 9q8yx5bujn1k
452257 37.718585,-122.392050 5/28/07 INGERSON AVE 9q8ywfkydtbg
452259 37.718585,-122.392050 5/28/07 INGERSON AVE 9q8ywfkydtbg
452261 37.737453,-122.385425 5/28/07 INNES AVE 9q8yxjcssghg
452263 37.737453,-122.385425 5/28/07 INNES AVE 9q8yxjcssghg
452265 37.737453,-122.385425 5/28/07 INNES AVE 9q8yxjcssghg
452267 37.737453,-122.385425 5/28/07 INNES AVE 9q8yxjcssghg
452269 37.755180,-122.391729 5/28/07 IOWA ST 9q8yycj5f58m
452271 37.768458,-122.397429 5/28/07 IRWIN ST 9q8yyg8cjny5
452273 37.787539,-122.412216 5/28/07 ISADORA DUNCAN LN 9q8yyrn0keu4
452275 37.770027,-122.414648 5/28/07 ISIS ST 9q8yy7u67gqe
452277 37.728442,-122.398197 5/28/07 ISSLEIB AVE 9q8ywu225736
452279 37.777262,-122.423895 5/28/07 IVY ST 9q8yyjjss2p9
452281 37.797651,-122.406236 5/28/07 JACK KEROUAC ALY 9q8zn8f7rbz4
452283 37.781721,-122.394083 5/28/07 JACK LONDON ALY 9q8yyvgq7pkb
452285 37.802280,-122.407884 5/28/07 JACK MICHELINE ALY 9q8zn99q1xdp
452287 37.796809,-122.400958 5/28/07 JACKSON ST 9q8zn8wq6gye
452289 37.734818,-122.384369 5/28/07 JAKEY CT 9q8yxj6mjxbm
452291 37.795820,-122.408775 5/28/07 JAMES PL 9q8zn888sg9b
452293 37.715845,-122.389750 5/28/07 JAMESTOWN AVE 9q8ywcyw8p5f
452295 37.715845,-122.389750 5/28/07 JAMESTOWN AVE 9q8ywcyw8p5f
452297 37.802228,-122.413746 5/28/07 JANSEN ST 9q8zn3tjbyp1
452299 37.796381,-122.407408 5/28/07 JASON CT 9q8zn89eusj4
452301 37.800601,-122.408373 5/28/07 JASPER PL 9q8zn92uqnv8
452303 37.808115,-122.416619 5/28/07 JEFFERSON ST 9q8zn6fbnp2y
452305 37.780243,-122.402038 5/28/07 JENNIFER PL 9q8yytttcg9r
452307 37.729011,-122.386914 5/28/07 JENNINGS ST 9q8yxh2e6jqt
452309 37.797252,-122.404026 5/28/07 JEROME ALY 9q8zn8u0gqqy
452311 37.737740,-122.387539 5/28/07 JERROLD AVE 9q8yxjbn78se
452313 37.737740,-122.387539 5/28/07 JERROLD AVE 9q8yxjbn78se
452315 37.788483,-122.400298 5/28/07 JESSIE ST 9q8yyxnvf7fc
452317 37.796118,-122.409961 5/28/07 JOHN ST 9q8zn2xf35jd
452319 37.801144,-122.400312 5/28/07 JOHN MAHER ST 9q8zn9qzd5br
452321 37.792670,-122.408438 5/28/07 JOICE ST 9q8yyxbyk8m1
452323 37.784440,-122.412653 5/28/07 JONES ST 9q8yyqmy66nh
452325 37.801558,-122.416127 5/28/07 JONES ST 9q8zn3e613pu
452327 37.801558,-122.416127 5/28/07 JONES ST 9q8zn3e613pu
452329 37.777677,-122.411888 5/28/07 JULIA ST 9q8yymnqum2t
452331 37.766596,-122.421080 5/28/07 JULIAN AVE 9q8yy5pwq5f8
452333 37.771566,-122.412434 5/28/07 JUNIPER ST 9q8yykjgrd1r
452335 37.766029,-122.403632 5/28/07 KANSAS ST 9q8yyeh7hdhd